Xin chào, trung tá tiên sinh


Convert: nothing_nhh

Văn án

Lương Hòa đời này có hai kiện sự ra ngoài của nàng dự kiến. thứ nhất, nàng hội kết hôn. thứ hai, nàng hội gả cho như vậy một người nam nhân.

Cố Hoài Trữ cười bễ nàng, ánh mắt chắc chắc: ” kỳ thật ta cùng lương tiểu thư giống nhau, đều là vô tình kết hôn nhân. khả lên trời trêu cợt, chúng ta đều là phải kết hôn nhân, cho nên ta cảm thấy, chúng ta hai cái kết hôn, là đối vấn đề này phương pháp giải quyết tốt nhất.”

Nhất cọc quân thêm một vị bí hiểm trung tá tiên sinh.

Tùy theo mà đến, là một hồi vượt qua hôn nhân tường vây trận công kiên.

Nội dung nhãn: đô thị tình duyên thiên chi kiêu tử hào môn thế gia

*Truyện này mình sẽ hợp tác với nhà  langyeu.wordpress.com