Trò chơi của những người giàu sang – Chương 23+24


Edit: ღ xiaozhuang ღ

Beta: PDG

Chương 23 : Mạo hiểm (P1)

Đấu thầu công trình Ích Dương, đó chính là nhiệm vụ bất chính mà Hàn Dật Thần đã giao cho cô, nghĩ đến đây, Noãn Noãn bắt đầu tập trung nghe  họ nói, chờ mong có thế nghe được chút manh mối có giá trị.

Tiếp tục đọc