Thông Báo


Vì để nâng cao chất lượng của bản edit, bạn mong sau khi các editor post bài các reader có thể tặng cho các editor nhà sis LuckyAngel những dòng com mang tính nhận xét.

Vì thế, sau khi đọc xong các reader có thể tặng cho các editor nhà sis LuckyAngel nhưng những cm mang tính nhận xét để các editor mới vào nghề biết chỗ nào mình cần khắc phục. Nếu các reader (bạn chỉ nói ở nhà sis LuckyAngle thui nhá ^^) chỉ đọc mà không com dòng nhận xét thì các editor (chỉ nhà sis LA thui) sẽ chán nãn và từ bỏ sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu. Bạn không yêu cầu các reader like hay vote gì cả, bạn chỉ yêu cầu các bạn nhận xét giúp nhà sis LA thui ^^ Dù bận đến đâu nhưng cm một vài dòng nhận xét cũng đâu mất bao nhiêu thời gian của các bạn ^^

Thay vì những chữ từ như TEM, PHONG BÌ, VIP,…. các bạn có thể bằng những dòng nhận xét. Những dòng nhận xét ấy sẽ giúp những editor nhà sis LA khắc phục lỗi của mình, và mang đến cho các bạn những bộ truyện có chất lượng hơn. Không phải vì ai khác mà vì chính bản thân các bạn thôi ^^