Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 32


Chương 32: Không có tiền  

Edit: gau5555

Beta: LuckyAngel

Nhạc Du Du chỉ để ý ở phía trước mua không ngừng, dù sao phía sau cũng có nha hoàn trả tiền cùng vận chuyển. Tiểu Hỉ căn bản không nhìn thấy được hướng đông, tây. Vì thế, Lãnh Hạo Nguyệt cũng không được rảnh rỗi.

Tiếp tục đọc

Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 22+23


Edit: gau5555

Beta: LuckyAngel

Chương 22: Khế ước dưới thẻ tre

Nữ quỷ sau một trận kêu rên, Mộng Ngữ Diên không chút thay đổi đem máu Linh Đang đặt ở trước mặt của nữ quỷ “Này, đem máu của ngươi nhỏ lên trên để làm bằng chứng, về sau ngươi chính là người của ta. Sau này ta chỉ cần phe phẩy nó gọi tên của ngươi ngươi phải xuất hiện, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng” nàng nói.

Tiếp tục đọc