Tiểu Thất Chậm Đã – Q1:Tiền Tiểu Thất, chậm đã . . . – Chương 1


Chương 1

Edit: LuckyAngel

Beta: lana_chan

Tống phủ không lớn, nhưng thực tinh xảo.

Đại môn đỏ sậm, tiến vào chính là một hành lang rộng lớn, nối liền hành lang rộng lớn là một con đường nhỏ hẹp, thẳng tắp thông đến sân thứ hai. Phía trước sân cũng không coi là trống trải, kế bên con đường nhỏ có cây sồi xanh cùng hoa hồng đỏ thẫm. Vừa qua khỏi đoan ngọ đây đúng là mùa hoa hồng nở rộ, màu đỏ rực như lửa đỏ nở thật đẹp.

Tiếp tục đọc

Hoan nghênh ruacon


Mình đã mời được một editor tham gia vào nhà mình. Ruacon sẽ đảm nhận truyện ” Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê” cùng với mình 😀

Hoan nghênh ruacon đã gia nhập vào ngôi nhà của LuckyAngel và trở thành một thành viên trong ngôi nhà này