Tướng quân lãnh khốc – Chương 1


Chương 1

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

Mùa xuân trôi qua, thành nhỏ Ngọc Thụ là chỗ giáp với biên giới của hai quốc gia. Bởi vì vị trí địa lý nằm về phía tây, thời tiết nóng đã sớm làm cư dân nơi này phải cởi bỏ chiếc áo lông cừu chỉ dùng vào mùa đông lạnh giá. Khi mùa đông đã qua, tuyết ngừng bay đầy trời, phong cảnh cũng từ từ hiện ra, ngay cả mặt đất cũng như thay bộ đồ mới.

Tiếp tục đọc