Thông báo về truyện “tình phi đắc ý”


Do sự sai lầm của mình vì đã không hỏi ý kiến của bạn Xuân Vũ về truyện “tình phi đắc ý” đã đăng tại nhà bạn ấy mà đã post tại nhà mình (vì mình thấy bạn ấy ngừng truyện khá lâu nên mình có ý định muốn làm tiếp) những chương bạn ấy đã edit. Nay do đã biết câu trả lời của bạn ấy về việc post truyện và bạn ấy đã không chấp nhận nên mình sẽ gỡ truyện xuống và sẽ không edit truyện này nữa. Chân thành xin lỗi Xuân Vũ về việc này

Tiểu Thất Chậm Đã – Q1:Tiền Tiểu Thất, chậm đã – Chương 3


Chương 3

Edit: Bella Ngân

Beta: lana_chan

Tính nhẫn nại của Tống Lương Trác vô cùng tốt.Tối thiểu, Tiền Tiểu Thất cho là như vậy. Tiền Tiểu Thất dựa vào giường, trợn tròn mắt mãi không nhúc nhích, Tống Lương Trác cũng đứng yên ở cửa không nhúc nhích. Tiền Tiểu Thất kêu gào trong lòng, ngươi đi đi, đi nhanh đi, ta không tranh giành với người khác, ngươi cứ đi thân thiết với Thủy muội muội gì đó đi.

Tiếp tục đọc

Tiểu Thất Chậm Đã – Q1:Tiền Tiểu Thất, chậm đã – Chương 2


Chương 2

Edit: LuckyAngel

Beta: lana_chan

Tiền Tiểu Thất hình dung không ra cảm giác khi nhìn thấy Tống Lương Trác, giống như trời nóng uống một ly ô mai ướp lạnh, giống như ngồi ở hoa sen thổi sáo xướng lên điệu nhạc dân gian, tóm lại hai chữ chính là thoải mái.

Tiếp tục đọc