Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 28


Chương 28: Biết cũng không biết

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

*Từ chương này ta đổi Bảy Đêm-> Thất Dạ, máu linh đan -> huyết linh đan. Các chương trước ta sẽ chỉnh lại trong thời gian sớm nhất

“Tỷ tỷ, hiện tại nơi này không có người ngoài, có lời gì, chúng ta cứ trực tiếp mà nói ” mới vừa rồi còn ôn nhu như nước đột nhiên Tình Nhi hung hãn nói, trong mắt sắc bén hận không thể đem diện mạo hay khuôn mặt của nàng phá hủy.

Tiếp tục đọc