Phúc hắc vương gia sỏa tướng công – Chương 40


Chương 40: Kế hoạch  

Edit: gau5555

Beta: Wicca

Nhạc Du Du biết, từ đó về sau sẽ không còn có người dám mở mắt lớn giọng kêu Lãnh Hạo Nguyệt là “Lục ngốc tử” . Đương nhiên, lý ra mà nói, nàng cũng là không quản được nhiều như vậy, chỉ cần đừng để cho chính tai nàng nghe là tốt rồi.

Tiếp tục đọc