Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 29


Chương 29:  Nguy hiểm, bị phát hiện 

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

An Ny nhìn nữ nhân đang lăn lộn trên giường tháp, vỗ ngực không ngừng lui về phía sau. Đáng sợ, không thể tưởng tượng đế quốc cổ đại này, trong cung đình lại có chuyện đáng sợ như vậy, chỉ cần bị những hoàng tử này lâm hạnh, sau đó dĩ nhiên sẽ có kết quả như vậy.

Tiếp tục đọc

Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 84


Chương 84: Nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim (6)

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

“Ngươi,. nữ nhân chết tiệt này”

” Này, cho ngươi ăn một cái, xin bớt giận, ngươi một đại nam nhân chẳng lẽ cùng với nữ hài tử so đo sao?” Nàng xuất ra một cái kẹo hồ lô đưa cho hắn đáng thương nói.

Sở Hạo thấy thế mắt vừa lật vừa nói: “Vứt đi”

Tiếp tục đọc

Làm phiền huyện thái gia – Chương 4 – Chương 4.1


Chương 4.1

Edit: gau5555

Beta: meott

“. . . . . . Lui đường!”

Đảm nhiệm Ngô huyện tri huyện đã năm tháng Chú Ý Thiên Hữu vô cùng thuần thục chụp được mộc kinh đường, liền từ bàn xử án phía sau đứng dậy, trở lại nội sảnh phía sau nha môn.

“Có đồ ăn hay không ?” Mỗi lần chỉ cần thẩm xong án tử, hắn là rất đói.

Tiếp tục đọc