Tiểu Thất Chậm Đã – Q4:Tri huyện, rất ôn nhu….- Chương 32


Chương 32

Edit: dark Angel (Bella Ngân)

Beta: lana_chan

Tống Lương Trác đưa Tiểu Thất đến chúc bằng (*), dặn dò Sơn Tử cùng Liễu Xanh một vài việc, Thái Vân ở một bên muốn tiến đến chào đã bị người kéo đi, vừa xong việc muốn quay ra tìm, Tống Lương Trác đã vội vã bước lên xe ngựa trở về.

(*)chúc bng: chỗ phát cháo (k biết để thế nào nên đnguyên HV vậy.)

Tiếp tục đọc

Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 97


Chương 97: Điểm quan trọng (2)

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

Một chút sắc đỏ sẫm của ánh trời chiều chiếu vào trên bầu trời, màn đêm giống như lưới cá, từ phía trên trời rơi xuống dưới, làm cho thế gian này hết thảy đều có vẻ là xinh đẹp diễm lệ như vậy.

Tiếp tục đọc

Làm phiền huyện thái gia – Chương 5 – Chương 5.1


Chương 5.1

Edit: gau5555

Beta: meott

Buổi chiều hôm sau

Chú Ý Thiên Hữu cả ngày đều ở trong nha môn, thẩm duyệt hồ sơ của tri huyện Dài Châu cùng tri huyện Nguyên Cùng mượn tới, tất cả đều là có liên quan tới án kiện cường đạo giết người giựt tiền kia, muốn từ đó tìm ra một ít dấu vết để lại, cũng để gia tăng đề phòng.

Tiếp tục đọc