Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 10


Chương 10 : Tây Môn Xuy Tuyết

Edit: Tường Tử Lam

Beta: LuckyAngel

Sau khi trải qua không ít chuyện, cuối cùng cũng tới Vạn Mai sơn trang.

Kì thực, Vạn Mai sơn trang cũng không có vạn gốc mai, hơn nữa khi chúng ta tới cũng không đúng thời điểm giữa mùa xuân, đương nhiên cũng không hoa mai nở. Nhưng suốt dọc đường đi là hoa rừng nở rực rỡ, cũng có thể gọi là phong tình.

Tiếp tục đọc

Tiểu Thất Chậm Đã – Q4:Tri huyện, rất ôn nhu….- Chương 33


Chương 33

Edit: dark Angel (Bella Ngân)

Beta: lana_chan

Tiểu Thất quả thực nghe lời mà ngủ trưa, đáng tiếc, vừa tỉnh lại thì Tống Lương Trác đã cho người dặn Tiền phủ từ trước, không cho Tiểu Thất ra khỏi thành.

Tiểu Thất muốn đi ra ngoài xem, nhưng trong phủ đột nhiên canh gác cẩn mật hơn, nói gì cũng không cho nàng ra khỏi cổng.

Tiếp tục đọc