Tiểu Thất Chậm Đã – Q7:Tránh ra, thanh mai xấu xa…- Chương 55


Chương 55

Edit: dark Angel (Bella Ngân)

Beta: lana_chan

Dường như hết thảy mọi việc đều yên ổn, Tống Lương Trác đã bắt đầu có chút hồ đồ. Tống mẫu nói, Tử Tiêu là do người Lâm gia ném tới phủ nhờ giúp đỡ, chăm sóc, nhưng đã ở đây mấy ngày, Lâm gia cũng nên phái người tới đón.

Tống mẫu không lên tiếng là vì đang đợi thời cơ, Tiểu Thất trầm mặc không nói là vì Tống mẫu đã trấn an không cho nàng để ý, Tống Lương Trác cũng không thể cùng trầm mặc. Mặc kệ như thế nào, đó là người hắn đã thật tình thích qua, cho dù về sau có gì, hắn cũng hy vọng nàng có thể tìm được một nhân duyên tốt, mà không phải đặt tâm tư trên người hắn. Nàng muốn, nhưng hắn cũng đã không thể cho được rồi.

Tiếp tục đọc

Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 142


Chương 142: Hành trình khủng bố (1)

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

Một tháng sau

Từ sau khi Thiền lão nhân thần bí xuất hiện, tâm tư Ngữ Diên đã không ở trên đại  hội võ lâm rồi, toàn bộ tư tưởng của nàng đều theo lời hắn ở trên ba thứ bảo bối kia, kỳ thật cũng không thể trách nàng chỉ muốn về nhà.

Tiếp tục đọc

Bà mối vương phi – Chương 4 – Chương 4.2


Chương 4.2

Edit: gau5555

Beta: meott

“Được.” Một đao chém đứt xiềng xích, hắn dùng áo khoác màu đen trùm cho nàng, lặng yên không một tiếng động đem nàng trộm ra khỏi Tín Dương Vương phủ.

Từ nay về sau nàng đã được tự do, không phải là vũ cơ của Tín Dương Vương phủ, là một con chim nhỏ có thể bay tự do ra khỏi tường.

Tiếp tục đọc

Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 140


Chương 140: Võ lâm oai truyện (9)

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

“Dừng tay” một thanh âm hùng hậu xuyên qua đám người.

Ba người đang đánh nhau cùng với mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người, mọi người toàn bộ nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm này, lúc này, cái người thanh âm thổi qua kia xuất hiện, hắn là một lão nhân đầu tóc bạc phơ, chỉ thấy toàn thân hắn mặc áo trắng, cầm trong tay quải trượng, sải bước tiêu sái  lại đây.

Tiếp tục đọc