Ác lang giường bạn – Chương 2 – Chương 2.4


Chương 2.4

Edit: gau5555

Beta: vô danh

Cái gì hẹn hò? Cái gì hôn môi? Tại thời điểm kinh ngạc, kinh ngạc cùng rối loạn thì Vu Tâm Lăng đã bị lôi kéo đi, ăn cái gì nàng cũng không có ấn tượng, chỉ biết là anh trước khi mẹ cô tan tầm thì đưa nàng về nhà, sau đó, nhìn thấy anh cúi đầu lại muốn cắn môi của cô,cô sợ tới mức nhắm mắt lại.

Tiếp tục đọc

Bà mối vương phi – Chương 5 – Chương 5.3


Chương 5.3

Edit: gau5555

Beta: meott

“Chàng của ta a, ta nhớ chàng mỗi lần nghĩ đến thật đau khổ a.” Trên đài nữ ca kỹ run giọng cao kêu.

Cô Sương toàn bộ mũi đỏ, với hắn hai mặt đối lập nhau, nước mắt lại chảy ra. Nước mắt chảy ra không tiếng động giống như sợi trân châu bị chặt đứt, ngăn cản cũng đều ngăn không được.

Tiếp tục đọc