Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 228


Chương 228: Trước tiên làm mẹ?!

Edit: gau5555

Beta:  dark Angel

“Mẫu thân. . . . . .” Không đợi Ngữ Diên mở miệng phản bác, quỷ anh ngọt ngào  kêu gọi hai chữ này làm cho nó đau triệt nội tâm, mà Ngữ Diên vốn định đi cự tuyệt, mà khi nghe thế hai chữ ấm long này, lòng của nàng giống như bị hung hăng thu một chút, bất kể như thế nào, quỷ anh này nay biến thành như vậy, nguyên nhân đại khái đều từ người đàn bà kia mà ra, mà nó làm thế này chỉ vì trong lòng không thăng bằng mà thôi, mà nàng lại há có thể lại đi thương tổn quỷ anh đầy mình thương tích này đâu?!

Tiếp tục đọc

Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 227


Chương 227: Máu chảy đầm đìa  uy hiếp

Edit: gau5555

Beta:  dark Angel

“Vương gia Vương gia. . . . . . Ở chỗ này” Tiểu Hương sốt ruột chỉ vào nhà xí so với bình thường còn bình thường hơn sốt ruột miêu tả Ngữ Diên trở ra lại đột nhiên quỷ dị mất tích.

Tiếp tục đọc