Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 243


Chương 243: Cứu hắn như thế nào? (2) 

Edit: gau5555

Beta:  dark Angel

Thạch bích, thạch bích, như cũ là thạch bích, nơi này tất cả đều chạy không thoát thạch bích quỷ dị, thạch bích màu đen hiện ra một chút hào quang, tuy rằng trong thạch động này có không khí, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy áp lực không thôi, loại cảm giác nhìn không tới mặt trời nhìn không tới không trung không khí, làm nàng nặng nề không thôi.

Tiếp tục đọc

Ác lang giường bạn – Chương 8 – Chương 8.2


Chương 8.2

Edit: gau5555

Beta: vô danh

Người đàn ông này rốt cuộc đang nói cái gì? “Tôi nào có làm chuyện gì xấu, nếu không phải có anh cùng ma giống nhau đi đến sau lưng người khác không một tiếng động, tôi sẽ bị dọa nhảy dựng sao?” Nghĩ muốn cùng cô đấu, cánh cửa đều không có, cũng không đi hỏi thăm xem ngoại hiệu của Lí Thi Mạn cô, là nữ nhân siêu cấp dã man.

Tiếp tục đọc