Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 261


Chương 261: Bất luận kẻ nào cũng có thể chết, duy chỉ có ngươi không được!

Edit: gau5555

Beta:  dark Angel

Không khí trong phòng có chút áp lực, không khí ngoài phòng lại càng hơn như thế, hiện tại, trong phòng chỉ có ba người, Phượng Ly Ca, Sở Thiên, cùng với Quỷ Tịch, về phần Béo lão nhân, Nhất Kiếm, Tào công công cùng với Lý Lập toàn bộ đứng ở bên ngoài.

Tiếp tục đọc

Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 260


Chương 260: Trên vai mỗi người trọng trách đều rất nặng!

Edit: gau5555

Beta:  dark Angel

Có hi vọng, Ngữ Diên lại có ý nghĩ sống sót, nàng lau đi nước mắt hai má lúc này mới chú ý tới bong tuyết bay trên bầu trời  cùng với từng tầng màu trắng trên mặt đất kia

Tiếp tục đọc