Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 18


Chương 18: Định lý Xuyên qua

Edit:  dark Angel

Beta: troi0dat0oi0

Liền mấy ngày, Thư Di không thấy Đa Tể đâu cả. Sau một hồi yên lặng nghe ngóng, cuối cùng tâm nàng lại bắt đầu vui tươi trở lại, cả ngày vây lấy Anh Ca năn nỉ đòi xuất phủ. Ý chí của Anh Ca cuối cùng cũng sụp đổ dưới công phu lải nhải của nàng, đành phải nói: “Cách Cách, nếu vẫn chuồn ra phủ giống lần trước như vậy thì không được, ít nhất chúng ta cũng phải xin phép phúc tấn một chút!”

 

Tiếp tục đọc