Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 60


Chương 60: Do thám phòng ngủ ban đêm

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Nếu buổi tối phải đi do thám phòng ngủ riêng kia, như vậy phải có một vài công cụ đi đêm, thiết bị nàng quen dùng đều nằm trong cái ba lô kia, hiện tại cũng chỉ có thể làm tạm thời một ít. Nghĩ một lát, nàng về phòng mình trước, không phát hiện thân ảnh của Duy Á Đặc, xem ra nha đầu kia thật đúng là nghe mệnh lệnh của hoàng tử điện hạ kia mà ở trong tòa tẩm cung đó chờ nàng.

Tiếp tục đọc

Khi em khóc, trái tim anh nhói đau!


http://thunglunghoahong.com/Love/?action=Detail&lID=17&tID=10960&cID=11526

Một người đàn ông đã nói rằng: “Phụ nữ là vật để quyến rũ người khác, họ dùng thân thể quyến rũ chúng ta, sau đó dùng tinh thần để đánh bại chúng ta, cho nên, không phải quân địch mưu gian mà là quân ta ngu xuẩn, ai bảo chúng ta tình nguyện nhảy vào cái giếng mềm mại do họ xây nên.” – (Trích trong tiểu thuyết “Khi em khóc làm tim anh nhói đau!”). 

Tiếp tục đọc