Ra tường ký – Chương 18


Chương 18: Không như mong muốn?

Edit: Linhxu

Beta:  ss Vi Tiểu Bảo

Trong lòng Cận Liễu Liễu lại bình tĩnh như một chiếc gương đồng bình thường trong phòng, thậm chí còn có chút mừng thầm.

Vốn chuẩn bị để cho bọn hạ nhân gặp được rồi đến cáo trạng với lý thị cùng Cổ Vưu Chấn, không nghĩ tới Cổ Vưu Chấn cư nhiên chính mình đi đến chứng kiến sự kiện lịch sử, nàng cảm thấy đây là lão thiên gia đang trợ giúp nàng một tay .

Tiếp tục đọc

Trình gia có hỉ – Chương 19


Chương 19: Còn có thể giúp bao lâu?

 Edit: gau5555

Beta: meott

Bác sỹ đến thực tập trong khoa Tim mạch chẳng những là cháu gái của chủ nhiệm Tiền, mà còn là sư muội của Trình Gia Lập. Đương nhiên, thời điểm Tiền Vi San vào đại học y thì Trình Gia Lập đã tốt nghiệp đại học, không thể biết nhau.

Bọn họ là quen biết ở Nhật Bản.

Tiếp tục đọc