Trình gia có hỉ – Chương 25


Chương 25: Thích hay không thích

 Edit: gau5555

Beta: meott

Từ đầu mùa xuân đến thu muộn, Trình mẹ cùng Cố mẹ dùng hết tâm tư muốn Xuân Hỉ cùng Gia Lập tiến thành một khối, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể thành công, nguyện vọng trở thành thông gia cứ như vậy mà tan biến.

Trình mẹ nói: “Vốn tưởng rằng hai đứa nhỏ này là thích nhau, cho dù không thích, nhưng lâu như vậy, cũng bồi dưỡng ra cảm tình đi?”

Tiếp tục đọc