Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 15


Chương 15: Em rể vừa ý

Edit: Tiếu Ngu Ngốc

Beta: ss gau5555

Thân thể nho nhỏ bay vọt lên, trong tay là mộc kiếm “Chà, chà, chà” do mũi kiếm chạm đất sau đó liền hướng về phía đối phương, đã thấy đối phương không nhanh, không chậm, lách thân mình tránh một bên, tay không vòng mấy cái liền hóa giải chiêu kiếm sắc bén. Ngươi tới ta đi, hai người tuổi không lớn, nhưng công phu này lại làm cho một người tuấn tú, một người tiêu sái.

Tiếp tục đọc

Trình gia có hỉ – Chương 27


Chương 27: Rời đi một tháng

 Edit: gau5555

Beta: meott

Xuân Hỉ ở trên đường cái chần chừ hơn ba giờ, bản thân không có một đồng, chỗ nào cô cũng không đi được, toàn bộ hành lý đều để tại khách sạn, nhưng cô không dám trở về lấy.

Gió lành lạnh, quất vào hai má của Xuân Hỉ vừa đau vừa đỏ rát, hai tay đã lạnh không còn tri giác. Cuối cùng cô suy nghĩ một biện pháp, tìm phục vụ nam trong khách sạn giúp cô đi vào.

Tiếp tục đọc