Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 4 – Chương 4.2


Chương 4.2

Edit: V.A

Beta: darkangel

“Lão gia tử, có chuyện gì sao?” Âm thanh của hắn nhẹ như gió thổi, lại lấn át tiếng nước như sấm truyền đến màng nhĩ Tông Chấn Nhạc.

Tông Chấn Nhạc lại cứng họng, cằm há ra lại không ngậm vào được.

Trời ơi, cái này mà cũng là võ công à?

Tiếp tục đọc