Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 18


Chương 18: Cô gái ngạo mạn

Edit: Tiếu Ngu Ngốc

Beta: ss gau5555

 NamViên, từ trước đến nay là bên đại trưởng lão Phượng thị dùng để chiêu đãi khách nhân nữ quyến trong phủ. Cả tòa Nam Viên chiếm diện tích lớn nhất, trong đó có sáu tiểu đình viện độc lập, từng gian đình viện được lát đá mượt như lòng trắng trứng trải thành đường mòn liên tiếp, hai bên đường mòn đủ loại hoa thơm cây cỏ xanh tươi, kèm theo núi giả, nước chảy, cầu nhỏ, cảnh sắc cực kỳ cảnh đẹp, ý vui.

Tiếp tục đọc