Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 6 – Chương 6.2


Chương 6.2

Edit: V.A

Beta: darkangel

“Kia mà cũng phải hỏi sao? Đương nhiên là cố ý tùy tiện gả cho người để chọc giận chàng thôi!” Cõi lòng Hạnh phu nhân đầy ác ý nói.” Tóm lại, nàng tuyệt sẽ không nói tốt thay Nhiếp Đông Nhạn.

“Chính là như thế này!” Nhiếp Nguyên Bảo lập tức lại phụ họa.

Tiếp tục đọc