Ra tường ký – Chương 24


Chương 24: Hắc phong sơn trại đại vương

Edit: Linhxu

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Vì thế đoàn người tiếp tục hướng kinh thành mà đi. Cửa ải cuối năm càng gần. Càng là đi về phía hướng bắc, trời lại càng giá rét .

Cổ Vưu Chấn cùng bọn Ngọc Trúc đều đã luyện qua công phu. Tuy rằng không thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng không sợ vất vả. Chỉ khổ nhất là Cận Liễu Liễu, mỗi ngày bọc trong áo lạnh dày cộm, cả ngày ôm ấm lô trong lòng mới có thể vượt qua.

Tiếp tục đọc

Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 7 – Chương 7.2


Chương 7.2

Edit: V.A

Beta: darkangel

“Lấy rượu.” Nhiếp Đông Nhạn đành phải đổi hướng đi lại. “Chúng ta ở đỉnh núi ngắm Thái Hồ, đem thức ăn theo nhưng lại quên không mang đồ uống, Thu Hương cũng không có khinh công, chậm như ốc sên, cho nên muội liền tự mình đến lấy thôi!”

“Loại thời tiết này…” hai mắt Tư Mã Thanh Lam nhìn lên trời. “Nhìn thấy được Thái Hồ sao?” 

Tiếp tục đọc