Lưu manh đại hiệp – Chương 5 – Chương 5.4


Chương 5.4

Edit: meott

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Thích có thể là tình cảm mãnh liệt như vậy sao? Nàng không biết, chỉ sợ cũng không có cơ hội biết.

“Sư đệ, chỉ sợ về sau sư tỉ không thể chiếu cố ngươi được nữa, ngươi nhớ rõ phải ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa nào, luyện công phải chú ý, trời lạnh phải mặc thêm áo….” Cằn nhằn một lúc đều là những điều lặt vặt hàng ngày, nhưng nàng vẫn thấy còn chưa nói đủ.

Tiếp tục đọc