Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 69


Chương 69: Bệnh tình nguy kịch của bệ hạ

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Đi ra từ hành cung của Lạc Phất Nhĩ, An Ny bỏ qua lo lắng trước đó, tâm tình tốt, đi ra lâu như vậy cũng nên trở về. Nếu tên kia phát hiện không thấy nàng, giận dữ, liên lụy đến thị nữ trong tẩm cung phải chịu tội vì nàng, trong lòng nàng cũng không đành lòng.

Tiếp tục đọc