Lưu manh đại hiệp – Chương 6 – Chương 6.2


Chương 6.2

Edit & beta:  meott + ss Vi Tiểu Bảo + Tuý Lạc Hoa + Tiểu Tiểu 

Hắn đứng ở trên lôi đài đỏ máu đó, hai mắt nhìn khắp những kẻ dưới đài, thản nhiên cười nhạt như băng mùa xuân chưa tan: “Xin hỏi các chư vị, còn có ai nguyện ý lên đài cấp cho tiểu đệ một chút chỉ giáo nữa không?”

Tiếp tục đọc