Ra tường ký – Chương 30


Chương 30: Nhắc nhở của phụ thân

Edit: Linhxu

Beta: ss Vi Tiểu Bảo & meott

Vạn Chính là người biết hàng, vừa thấy cây nhân sâm này, đã biết là vô giá, cũng biết công hiệu không thể đo lường, lập tức từ chối nói: ” Chấn nhi, chúng ta là người một nhà không nói hai lời, ngươi tới nhà cậu, cậu đã muốn cao hứng còn chưa hết, như thế nào có thể thu lễ vật quý như vậy đâu? Cây nhân sâm này cầm lại đi, ngươi từ nhỏ thân mình không tốt, thuốc này nên để cho ngươi dùng, bồi dưỡng thật tốt mới đúng! Cậu tuyệt đối không thể thu!”

Tiếp tục đọc

Lưu manh đại hiệp – Chương 6 – Chương 6.4


Chương 6.4

Edit & beta:  meott + ss Vi Tiểu Bảo + Tuý Lạc Hoa + Tiểu Tiểu 

Nàng nghĩ ngay đến ban ngày hắn ở trên lôi đài tư thái anh dũng, cực kì giống tiểu thuyết kiếm hiệp miêu tả các đại hiệp_ Thập bộ sát nhất nhân, thiên lí bất lưu hành. (Mười bước giết một người, ngàn dạm chẳng lưu lại hành tung)

Tiếp tục đọc