Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 13


Chương 13: Mưu kế mới thành lập  

Edit: gau5555

Beta: linhxu

Trong đại sảnh mùi son phấm đậm đặc làm cho Phó Vân Ngọc bị hun sắp hít thở không thông, nàng một cước đá đổ bình phong, giẫm lên nó vọt tới trước giường, cũng không biết khí lực ở đâu, lại đem đám ồn ào vây ở bên ngoài đẩy ngã văng ra ngoài, nhìn mấy nữ nhân đang nhào vào A Căn ca trên giường hét lớn một tiếng, “Tất cả đều cút cho ta! ! !”

Tiếp tục đọc