Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 25


Chương 25: Trừng phạt khác loại

Edit: ss gau5555

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Thấy vẻ mặt đệ đệ, hơn nữa tự biết hành vi quát tiểu oa nhi của mình đã bị thiếu chủ vừa vặn bắt gặp, Phượng địch chột dạ một trận, không biết thiếu chủ muốn trừng phạt mình như thế nào. So sánh tất cả kinh nghiệm trước đây làm hộ vệ ở bên người Phượng Thiếu Vân trong lòng hắn đã tính toán chuyện tệ nhất.

Tiếp tục đọc