Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 35


Chương 35: Ấm áp (1)

Edit:  dark Angel

Beta: minhminh

Hai người vừa nói vừa đi trở về, lúc bước qua Đông viện, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười của trẻ nhỏ, Thư Di tò mò nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bé tra khoảng tám, chín tuổi đang chạy quanh cười! Phía sau nó không xa có một ma ma đang chạy đến bên này, trong miệng không ngừng kêu lên, “Ai u, tiểu chủ tử của ta, mau bỏ tuyết xuống đi, trời rất lạnh, nếu bị lạnh, cẩn thận kẻo phúc tấn trách tội đây!”

Tiếp tục đọc