Sao lại lên nhầm giường – Chương 13- Chương 13.1


Chương 13.1: Đối chất trên công đường

Edit: ss gau5555

Beta: Linhxu + meott

*Bộ này từ chương này sẽ do nhà ta chính thức làm ^^

Hà Vân Chích đi vào trong phòng Nại Gia Bảo, lúc này Nại Gia Bảo đang lục tìm bảng chữ mẫu, nàng vốn không biết được nhiều chữ, nhắc tới bút mới nhớ ra có vài chữ nàng không biết viết.

Tiếp tục đọc

Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 1 – Chương 1.1


Chương 1.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Tề gia trang nằm ở phía Nam của Yến Thành, từng làm tướng quân lập cho triều đình biết  bao công lao hạn mã, tổ tiên là một thế  hệ có được quyền lực nhưng lại không muốn làm quan ở triều đình cho nên từ quan trở về làm dân chúng bình  thường. Tiên vương nhớ đến  công lao khi xưa, cho  nên ban cho danh hiệu “Thiên Hạ đệ nhất trang”, cũng bởi vậy mà Tề gia trang được xưng là Thiên Hạ đệ nhất trang ở Yến Thành không người nào là không biết, không người nào là không hiểu.

Tiếp tục đọc