Ra tường ký – Chương 54 – Chương 54.2


Chương 54.2: Phong ba ( 1)

Edit: Linhxu

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

“Tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ a. Nếu phụ thân mà biết nhất định sẽ đánh gãy chân chúng ta.”

“Hai đứa các ngươi a, quả thật đáng đánh! Bất quá ta cũng không sợ phụ thân sẽ đánh các ngươi, ta chỉ sợ phụ thân tức giận không tốt cho sức khỏe. Thôi thôi, chuyện này ta sẽ giấu giếm cho các ngươi. Nếu phụ thân biết hai đứa các ngươi không chăm chỉ đọc sách lại sinh sự đánh nhau với người ta nhất định sẽ không chịu nổi. Các ngươi cũng biết chuyện hắn mong muốn nhất là các ngươi chăm chỉ đọc sách.”

Tiếp tục đọc