Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 20


Chương 20 : Tây Môn chi oán niệm

Edit: Rubik

Beta: ss Nhã

Ta cân nhắc lại một chút, cho dù là hai chữ ấy nhưng mỗi người lại khác, bởi vì đột nhiên phát hiện hai chữ của Lưu Chính là khắc vào trên hai cánh tay.

 Do đó, cả người ta run rẩy một chút! Cúi đầu dùng cái móng tay nghĩ cũng đoán được Tây Môn Xuy Tuyết này kỳ thật đã sớm trở lại, hơn nữa còn nhìn thấy nhất thanh nhị sở ta giả bộ đáng thương ngã vào trong lòng Lưu Chính! Chuyên quyền, ta chịu ngươi. 

Tiếp tục đọc