Hồng dựng vào đầu – Chương 8


Chương 8: Phục chế(*)

Edit: MrKute

(*) Phục chế: sao chép, tạo ra được vật phẩm khác giống y như đúc so với mẫu gốc.

Chỉ vì một muỗng đá bào mà phủ Quốc Công bắt đầu náo động.

Đó là một muỗng đá bào thần kỳ biết bao a, lại có thể làm cho Tam công tử từ khi mới ra đời đến nay mở miệng nói chuyện! Khụ, mặc dù chỉ là một từ “A” đơn giản rõ ràng mà súc tích. Nhưng bất kể mà nói như thế nào thì cuối cùng cũng đã rửa cho phủ Quốc Công một nỗi hổ thẹn.

Tiếp tục đọc