Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 82


Chương 82: Tâm tình bất an

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Nhìn theo thân ảnh của Lạc Phất Nhĩ, nàng không biết làm thế này có đúng hay không? Chờ vết thương nàng tốt lên, lại có thể điều tra thêm bí mật về nước của thánh hồ, sau đó vỗ vỗ mông, cứ thế mà đi. Nhưng nàng nhớ rõ cái tên đáng hận kia đã từng nói qua, tánh mạng của huynh muội Y Ân cùng Phất Cát Ni Á đại thẩm, Cơ Bố Nhĩ đại thúc, còn có Duy Á Đặc đều nằm trong tay hắn. Chẳng may, vì nàng mà làm ảnh hưởng đến người vô tội như bọn họ, cho dù nàng quay về thế kỷ hai mươi mốt, nàng cũng sẽ không an tâm.

Tiếp tục đọc