Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 46


Chương 46: Trù tính

Edit:  dark Angel

Beta:

Sau khi lâm triều, Dận Chân gọi Dận Tường lại, hỏi: “Chuyện lần trước ta bảo đệ đi lo liệu thế nào?”

Đầu tiên là Dận Tường ngẩn ra, sau đó mới phản ứng kịp đây là chuyện gì, “Vốn hôm nay đệ cũng muốn nói chuyện này với Tứ ca, đã hoàn thành! Phải nói cũng quả rất đúng dịp, tối hôm qua đột nhiên Vận Vận cảm thấy không thoải mái, thái y kiểm tra thì nói nàng có thai, Hoàng a mã cùng Đức Phi nương nương lập tức thưởng đồ xuống, đệ nghĩ cũng phải vào cung tạ ơn, nhân tiện đến Vĩnh Phúc Cung, kết quả lúc đó Đức Phi nương nương liền nói đây là lần đầu mang thai của Vận Vận, chuyện gì cũng đều không hiểu, phải tìm một người chiếu cố cho ổn thỏa, bảo đệ chọn hai ma ma từ trong cung của nàng, đệ vừa nghe, liền thuận tay chỉ ngay người muốn, hiện tại đang đi theo bên cạnh Vận Vận đây! Phỏng chừng là không được mấy ngày nữa thì Vận Vận sẽ đến phủ Tứ ca tìm tiểu Tứ tẩu!”

Tiếp tục đọc