Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 37


Chương 37: Nam lăng Cốc gia

Edit: ss gau5555

Beta: 

“Thêu ở Nam lăng, châm rơi mật vô khâu, chỉ thêu nhỏ như tơ, màu sắc tinh tế tuyệt diệu, ngàn hoa cực yểu điệu, chim bay giống như ghen tị, nước từ trên núi chảy xuống, lầu các thâm thúy, mọi vật sinh động”  những lời này, là miêu tả của mười bốn nước đối ngành thêu đặc sắc ở Vân Châu Nam lăng. Nơi ngành thêu nổi tiếng nhất thiên hạ này là nơi Mai bình sinh sống, chỗ Cốc lương thừa cắm rễ, cũng là nơi Cốc Nhược Vũ trưởng thành.

Tiếp tục đọc

Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 3 – Chương 3.3


Chương 3.3

Edit: Kally

Beta: sechan

“ Có cần khó khăn chia lìa như vậy không a?” Bạn học của cô nhìn không nổi,  chế nhạo nói.

Đồng Thư Nhã không có thời gian rảnh để cãi nhau, đợi cho Quan Tử Cần đi xa, lập tức ra bên ngoài phòng học, gọi điện thoại chửi người.

Tiếp tục đọc