Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 22


Chương 22: Tiểu thư đau thương  

 Edit: gau5555

Beta: linhxu

Ngày xưa làm ăn tốt phải xếp hàng đến mấy dặm để tính tiền mà giờ phút này cửa “Giang Nam muối thương” đang gắt gao đóng lại, trên cửa được dán hai miếng giấy niêm phong. Tin tức này giống như là một cái nồi bị nổ tung, hàng xóm láng giềng truyền tai nhau, mọi người đều lại đây xem. Đại đa số mọi người đều tin tưởng rằng, “Giang Nam muối thương” là bị oan uổng, Phó gia này luôn luôn cứu giúp quê nhà, mỗi khi gặp được nạn châu chấu khô hạn đều đã mở kho cứu tế, ngày thường đối đãi với mọi người cũng cực kì khoan dung , giá muối nhà bọn họ bao giờ cũng duy trì ở mức thấp nhất thành Tiên nhạc. Cũng có số ít người cho rằng, không có lửa làm sao có khói, quan phủ này cũng không thể không có cơ sở mà bịa đặt chuyện, cho dù Phó gia không có tham gia hoạt động phạm pháp nào, thì tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào..

Tiếp tục đọc