Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 86


Chương 86: Thời gian hẹn gặp thần bí

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Mạt Đức Lệ Hạ càng thêm kiêu ngạo, liếc mắt, cười lạnh mấy tiếng. “Ta đã phái người đi nói cho phụ thân ta là đại thần Bố Luân Đạt, hiện tại người đang mang theo các đại thần đi gặp mặt bệ hạ, xin bệ hạ lên tiếng. Tin tưởng là sẽ không bao lâu nữa, bệ hạ sẽ phái người đến đây ngăn hành động vô lý này của các ngươi lại.

Tiếp tục đọc