Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 6 – Chương 6.3


Chương 6.3

Edit: Kally

Beta: sechan

“ Hoa?” Đề tài khi nào thì chuyển đến cái này?

“ Đúng rồi, nữ sinh thường thích hoa hồng, nhưng tôi nghĩ, chị chắc là cảm thấy như  vậy rất là tầm thường đi”. Anh tư còn kêu hắn tặng hoa cúc hoa lan, đừng tưởng rằng hắn không biết đó là dùng để đi tảo mộ.

Tiếp tục đọc