Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 39


Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn

Edit: ss gau5555

Beta: 

Ngồi xuống lần nữa, Phượng hiên liếc mắt Phượng Trọng Bắc nói: “Sao từ Phượng châu đến đây cũng không nói một tiếng? Là có chuyện gì quan trọng sao?”

“Chúa thượng, vừa rồi ngài đối với Lâm Thành Huân có phải là hơi quá mức hay không? Thế lực Lâm thị không thể khinh thường, vẫn là không cần trở mặt ngay!” Thấy vừa rồi Phượng hiên nói với Lâm thành huân làm cho Phượng Trọng Bắc có chút lo lắng nói.

Tiếp tục đọc

Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 7 – Chương 7.2


Chương 7.2

Edit: Kally

Beta: sechan

“Tôi biết chị biết a, chỉ có điều muốn nói rõ ràng với chị từ đầu đến cuối thôi. Khi tôi ra đời, ba ba đã giúp tôi coi qua số mạng, nói đứa nhỏ này sẽ không có số đại phú đại quý, đối với sự nghiệp cũng không có chí lớn, cả đời đều bình thường thuận lợi, không có gì thay đổi quá lớn. Một chút tai họa nhỏ và khó khăn dĩ nhiên là có, nhưng cũng không có bệnh nặng hay tai họa lớn gì. Nói rõ ra thì tôi  chính là đứa có phúc khí nhất trong tất cả bảy người con. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, mọi người luôn nói với tôi rằng Cần cù có  thể bù đắp kém cỏi.”

Tiếp tục đọc