Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 23


Chương 23 : Trở lại Vạn Mai sơn trang

Edit: Rubik

Beta: ss Nhã

Trong lòng không ngừng tính toán, trên tay ôm chặt oa nhi, nó hình như ngủ, ta sợ gió đông làm nó lạnh. Bởi vì mình tùy hứng, nó cũng phải chịu khổ, lần sau nhất định phải chuẩn bị vạn toàn, không để nó phải chịu khổ thêm mới được.

Tiếp tục đọc

Cần cù bù ngốc nghếch – Chương 7 – Chương 7.3


Chương 7.3

Edit: Kally

Beta: sechan

“Trời ơi, làm sao có chuyện mắc cười như vậy? Học tỷ nhà ngươi thật đáng thương, thật đồng tình  với cô ấy”.

Quên đi, muốn cười thì liền cho bọn họ cười, ít nhất học tỷ không giận hắn….. mặc dù hắn không cho rằng đây là công lao của cảnh đêm.

Tiếp tục đọc