Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 40


Chương 40: Quyết định sai lầm

Edit: ss gau5555

Beta: Soidaydo

Tuy rằng nổi lên ý niệm đi Vân Châu Nam Lăng trong đầu, nhưng Phượng hiên vẫn chưa quyết định được ngày. Vẫn là đem chuyện hôn nhân của muội tử ra lo liệu trước, rồi lo chuyện của mình sau. Hắn cực kì cao hứng chạy đến phòng ngủ của muội tử, báo cho nàng biết Bích Nhân Hoành tới cầu thân, nhưng phát hiện muội tử không hề cao hứng như mình nghĩ, trái lại rất giật mình, khuông mặt lộ vẻ khó xử. Sau đó lại thoáng nhìn qua đống vải vụn mà muội tử bảo bối giấu ở phía sau lúc mình tiến vào, không khỏi liên tưởng đến người nào đó, Phượng hiên lúc này mới chậm nửa nhịp phát hiện người trong lòng muội tử thích không phải Bích Nhân Hoành, mà là kẻ làm cho mình chán ghét nhất từ trước đến nay, Thánh Thượng Ngự Thiên Lan.

Tiếp tục đọc