Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 42


Chương 42: Việc trong tộc

Edit: ss gau5555

Beta: Soidaydo

Khi Phượng Hiên đến nơi cũng đã sáu ngày sau, những kẻ ám sát Phượng Nhị trưởng lão cùng Phượng Tứ trưởng lão đã bị hắn tra xét ra, không nghĩ tới kẻ chủ mưu lại là Phượng Thiếu Xuyên. Hiện tại toàn bộ người trong tộc Phượng thị từ trên xuống dưới đều suy đoán tôn chủ đại nhân muốn xử trí đám người Phượng Thiếu Xuyên như thế nào.

Tiếp tục đọc

Tướng công không xuất gia – Chương 2 – Chương 2.4


Chương 2.4

Edit: Kally

Nam Thần Hạo lúc này đã là xụi lơ vô lực, mặt trắng giống như cá chết “ A di đà phật, đúng là  thật…… thật thối”

Nghĩ đến cuộc đời hắn chưa từng ăn mặn qua, lập tức muốn hắn ăn thịt thì có chút miễn cưỡng, xem ra là phải tiến hành từ từ mới được……… Nguyệt Nha Nhi trong lòng thầm nghĩ, tay nhỏ bé ra sức vỗ vào cánh tay hắn, không đầu không đuôi liền toát ra một câu….

Tiếp tục đọc