Tướng công không xuất gia – Chương 3 – Chương 3.1


Chương 3.1

Edit: Kally

Trước cửa Định Viễn vương phủ.

“ Vương Đại chết tiệt, ngươi lái xe kiểu gì vậy hả? Bộ muốn hại chết hai mẹ con ta sao……..” Cố Ngọc Phượng hoa dung thất sắc bước xuống xe ngựa, dùng thanh âm cao chót vót của mình tức giận mắng không ngừng miệng “ Ngươi muốn bị ta trừ lương tháng phải không? Cũng may là đã đến vương phủ, nếu không xem ta như thế nào trừng trị ngươi!”

Tiếp tục đọc

Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 52


Chương 52: Chuyện cũ trước kia

Edit:  dark Angel

Beta: 

Vĩnh Phúc Cung

Mọi người thỉnh an Đức Phi xong thì nhao nhao ngồi xuống hai bên, Đức Phi híp mắt nhìn Thư Di một lát mới quay đầu cười nói với Na Lạp thị: “Đứa nhỏ Huy nhi kia đâu? Nghe nói bị bệnh?”

Tiếp tục đọc