Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 5 – Chương 5.2


 Chương 5.2

Editor: darkAngel

“Mỗi ngày người đều muốn mấy lần, hơn nữa chẳng phân biệt ban ngày hay buổi tối.” Nàng bĩu môi nói, cái này làm sao nàng có thể gặp người đây, vậy mà lại bị thần y chẩn ra là miệt mài quá độ, thực như nói nàng là một nữ tử vô cùng dâm đãng vậy.

Tiếp tục đọc