Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 24


Chương 24: Nhà tan tình thâm 

 Edit: gau5555

Beta: linhxu

Vương quản gia vội vàng gọi đám người hầu lại đây, tụ tập ở phía trước sảnh, đơn giản nói một chút chuyện xảy ra, chia cho bọn họ một ít bạc, rồi cho mọi người nghỉ việc. Xem chừng người của quan phủ sắp tới đây kiểm kê tài sản và niêm phong, ông ngăn nước mắt đi Yên Ba uyển tìm tiểu thư, tình huống bây giờ đã không thể trì hoãn, nếu không tất cả mọi người đều trốn không thoát.

Tiếp tục đọc